Nebankovní půjčky bez registru: MojePujcka.cz

Půjčky | Půjčky bez registru ihned | Půjčky bez potvrzení příjmu | Žádost online | Časté dotazy | Dokumenty ke stažení | O společnosti | Etický kodex | Sponzoring | Kontakty | Napište |
Acema Credit Czech, a.s.

844 505 555

Etický kodex

Chování společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., jejich zaměstnanců a třetích subjektů spolupracujících se společností na základě smlouvy o spolupráci nebo mandátní smlouvy.


Obsah etického kodexu:

1. Úvod
2. Preambule

  • Dodržování etických a právních norem
  • Dodržování principu rovného a nestranného jednání, zákaz zneužití asymetrie postavení instituce a klienta
  • Výkon činnosti s odbornou péčí
  • Průhlednost a srozumitelnost informací
  • Povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání
  • Zákaz nevhodných motivačních postupů
  • Dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost
  • Dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku
  • Dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací
  • Informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta a o způsobu jejího vyřízení

3. Uplatňování kodexu
4. Stížnosti a podněty
5. Dodržování etického kodexu